Polityka prywatności

§ 1

Postanowienie wstępne

  1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) a także celem realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, tj. art. 36 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) Bogner Edelstahl Polska Sp. z o.o. siedzibą w Solcu Kujawskim, ul. Unii Europejskiej 21; 86-050 Solec Kujawski wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, pod numerem 0000204700, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, posługująca się numerem NIP 554-20-76-918, zwana dalej „Usługodawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką prywatności”.

§ 2

Usługa ,,Newsletter Bogner Edelstahl”

  1. Usługa ,,Newsletter Bogner Edelstahl" zostaje uruchomiona, aby zapewnić wszystkim zainteresowanym Osobom możliwość dostępu do zapoznania się z nowa ofertą i aktualnościami firmy Bogner Edelstahl Polska Sp. z o.o.

§ 3

Dane osobowe Użytkownika

  1. Użytkownik w celu otrzymywania od Usługodawcy newslettera w postaci informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną, zobowiązany jest:

a) wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane:

  1. adres e-mail ,

  2. nazwa firmy pod którą użytkownik prowadzi działalność gospodarczą lub w której jest zatrudniony.

b) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bogner Edelstahl Polska Sp. z o.o. w celu korzystania z prowadzonej przez Bogner Edelstahl Polska SP. z o.o usługi ,,Newsletter Bogner Edelstahl”.

Użytkownik wyraża zgodę :

  1. zaznaczając checkbox stosownej treści . Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru (checkbox) i wpisać w nie oznaczenie akceptacji (tj. symbol )

  2. oraz potwierdzając otrzymywanie informacji handlowych przez kliknięcie w link aktywacyjny przesyłany na adres mailowy Użytkownika.

c) potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności poprzez przesunięcie myszką poziomego suwaka w prawą stronę .

2. Użytkownik zarejestrowany do newslettera, wyraża zgodę na przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 powyżej Usługodawcy.

3. Przekazanie danych Usługodawcy przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usługi ,,Newsletter Bogner Edelastahl”.

4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik przekaże Usługodawcy są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.

6.Usługodawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, umowy.

7.Użytkownik ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji, poprawienia, uzupełnienia, a także usunięcia, kierując do Usługodawcy maila na adres: marketing@bogner-edelstahl.pl

8. Użytkownik ma w każdej chwili prawo rezygnacji z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link na końcu newslettera.

9.Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do wykonania usługi ,,Newsletter Bogner Edelstahl”.

10. Dane osobowe Użytkowników zebrane przez Usługodawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 4

Pliki cookies

1. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), na co Użytkownik wyraża zgodę. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy.

2. Usługodawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy.

3.Usługodawca oświadcza, że przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

3. Usługodawca informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Usługodawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Usługodawca informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych przez Usługodawcę usług za pośrednictwem Platformy. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usług.

§ 5

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Kontakt

Dane adresowe:

Bogner Edelstahl Polska Sp. z o.o.
Ul. Unii Europejskiej 21
86-050 Solec Kujawski

tel.: + 48 (52) 327 89 72
fax.: + 48 (52) 349 32 18
e-mail:

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Tak, wyrażam zgodę